Kategoriarkiv: Uncategorized

Genomslag på debattartikeln och brevkampanjen

SKRIV PÅ/SIGN/FIRME HTTP://RENTMJOL.NU/STALL-KRAV-PA-LAXEN

Vår debattartikel om de norska laxodlingsföretagen har publicerats i ett antal tidningar och forum, läs den på

”Helagotland.se” Gotlands-tidningen, Gotlands Allehandahttp://gt.helagotland.se/ga/artikel.aspx?articleid=5227610

”Barometern.se” Oskarshamns-tidningenhttp://www.barometern.se/opinion/insandare/stall-krav-pa-den-odlade-laxen(1330074).gm

Värmlands Folkblad http://vf.se/Asikter/Varmland/Stall-krav-pa-odlad-lax–090514.aspx

Scandicfishing (fiskeforum) http://www.scandicfishing.com/start

Brevkampanjen börjar även den få genomslag i Norge, http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=39391627&displaypage=TRUE

Mer press om vad som händer i Norge…

SKRIV PÅ/SIGN/FIRME HTTP://RENTMJOL.NU/STALL-KRAV-PA-LAXEN

Gå in på ”MATERIAL” i menyn ovan och läs en mängd nya artiklar om aktiviteterna i Norge för att uppmärksamma miljöproblemen med laxodlingarna.

Seminarier och konferenser i Norge

SKRIV PÅ/SIGN/FIRME HTTP://RENTMJOL.NU/STALL-KRAV-PA-LAXEN

I samband med Cermaqs och Marine Harvests shareholder-möte i slutet av maj (20 och 27) kommer diverse aktiviteter och deltagande på företagens årsmöten (med inlagda motioner) att äga rum i Oslo, arrangerat av bland annat av våra allierade Pure Salmon Campaign (som består av ett flertal organisationer) och norska Latinamerikagrupperna, läs här om en av deras seminarier med gäster från Chile.

På torsdag 26 maj hålls en presskonferens (13.00) och en filmvisning (19.00) på Parkteatret, arrangerat av Oslo Dokumentarkino.

Norges Naturvernforbund skriver om besöket av delegationen från Pure Salmon.

Läs mer om besöket på Pure Salmon

Brev till Norges närings- och handelsminister: Ställ krav på laxen! Send letter! Envíe carta!

Länk/Link/Enlace: http://rentmjol.nu/stall-krav-pa-laxen

Den 17 maj, på norges nationaldag, börjar vi samla våra krafter för att få Norges närings- och handelsminister Sylvia Brustad att ta tag i de norska (delvis statligt ägda) laxodlings- och fiskeföretagens ohållbara agerande.

Gå in på http://rentmjol.nu/stall-krav-pa-laxen och ställ krav! Vi har förberett ett brev till Brustad som man bara behöver skriva under och skicka.

On May 17th we will start gathering forces to get the minister of trade of Norway, Sylvia Brustad, to demand that the norwegian transnational companies Marine Harvest and Cermaq (partly owned by the state) take responsibility for their actions in Chile and respect and adhere to a socially and environmentally sustainable development.

Go to http://rentmjol.nu/stall-krav-pa-laxen and send the letter we have prepared!

En el día nacional de Noruega, el 17 de mayo, arrancamos la campaña con una carta a la ministra de comercio Sylvia Brustad en que denunciamos las empresas transnacionales noruegas Marine Harvest y Cermaq (la última con un 43,5 % de capital estatal) y le pedimos que exiga de dichas compañias que tomen su responsabilidad social y medio ambiental.

¡Ir a http://rentmjol.nu/stall-krav-pa-laxen y envíe la carta que hemos preparado!

SWEDISH:

Till Norges handelsminister Sylvia Brustad,

Den norska laxindustrins PR-organ (norskfisk.se) framhåller ofta hur socialt och miljömässigt hållbar den norska laxodlingsindustrin är. Men sanningen är en annan. Norskägda transnationella laxodlingsföretag som Marine Harvest och Cermaq har lett till både miljöförstöring och ett överutnyttjat foderfiske, främst i Chile, som slagit hårt mot den lokala befolkningens och ursprungsfolkens rätt till försörjning. Med tanke på att den norska staten äger 43,5 % i Cermaq, har ni ett klart ansvar i den här frågan. Jag kräver att ni ställer hårdare krav på att er miljardindustri ska vara hållbar i alla produktionens led, och ej bidrar till fattigdom och miljöförstöring i andra länder. De är dags att sluta blunda för problemen och kräva att de norska transnationella företagen tar sitt ansvar:

– att frivilligt följa samma strikta miljö- och arbetsbestämmelser utomlands som i Norge.

– att hotade fiskarter inte används som foder till laxodlingarna.

– att ej bidra till och utnyttja privatiseringar som hotar det lokala kustnära fisket eller kränker ursprungsfolkens territorium.

ENGLISH:

Dear Minister of Trade in Norway, Sylvia Brustad,

The Norwegian Seafood Export Council often portrays the social and environmental sustainability of the norwegian salmon farming industry. However, the reality is somewhat different. Spearheaded by the transnational companies Marine Harvest and Cermaq (where the norwegian state owns 43,5%) and its subsidiaries Mainstream and EWOS, the norwegian salmon farming industry has lead to both contamination and an overexploited feed fishing, above all in Chile, with devastating consequences for the local fishing and the indigenous people living along the coast. How long will the price for eating farmed salmon be poverty and contamination of the environment? As minister of trade, you have a clear responsibility in this issue. I urge you to demand of your companies to be sustainable in all steps in the production:

– to voluntarily adhere to the same strict environmental and social regulations in Chile as in Norway

– to refrain from the use of threatened species in the production of fish feed

– to not contribute to nor make use of privatizations that threaten the local coastal fishing and/or violates the indigenous peoples right to their territory, as in the case of the Lafkenche

ESPANÕL:

Estimado Ministra de Comercio de Noruega, Sylvia Brustad,

El Consejo de Productos del Mar de Noruega muchas veces señala la sustentabilidad social y medio ambiental de la industria salmonera noruega. Sin embargo, la realidad es otra. Encabezada por las empresas transnacionales Marine Harvest y Cermaq (la última con 43,5 % capital estatal) con sus filiales Mainstream y EWOS, la industria salmonera noruega ha conllevado tanto a la contaminación del medio ambiente y como a una sobreexplotación de la pesca de alimentos para la acuicultura, sobre todo en chile, con consecuencias desastrosas para la pesca local y los pueblos originarios como los Lafkenche. ¿Es realmente viable que el precio por comer salmón sea pobreza y contaminación del medio ambiente? Como ministra de comercio, usted tiene una clara responsabilidad de este asunto, y un importante papel que jugar. Le pedimos que exiga de sus empresas transnacionales que sean sustentables en todas las etapas de la producción:

– que voluntariamente adhieran en Chile al mismo estricto reglamiento social y medio ambiental vigente en Noruega

– que renuncien a la utilización de especies en peligro en la producción de alimentos para las salmoneras

– que no contribuyan ni saquen partido de privatizaciones que amenacen la pesca local y/o violen el derecho de los Lafkenche a sus territorios

Nya försök till privatiseringar

En ny lag om koncessioner av havskustområden (läs privatiseringar) debatteras i Chile.

Från Ecoceanos:

RECHAZAN NEGOCIACIÓN LABORAL QUE ABRE PUERTAS PARA PRIVATIZAR EL MAR A FAVOR DE COMPAÑÍAS SALMONERAS In english

ROTUNDO RECHAZO A OFERTA DE “QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO” DE SALMONERAS Y BANCOS